måndag 26 mars 2012

Så tar vi om på nästa möte ...?

Hemkommen från kommunfullmäktige, ett möte som alla antog skulle vara kort, blev lite rörligt … och avslutades med tårta!
Vi startade med Elever från Frejaskolan, TACK!!!nu har vi fått underlag till beslutet om ”hur vi ska ställa oss till kommunens avloppsfråga”!
Hurrade för vår kommunchef på födelsedagen, i efterväg … för att sen gå in på en kort dagordningen:

·        Kommunens årsredovisning skulle ha varit med, men återremitterades av majoriteten redan på kommunstyrelsen och blir en månad fördröjd!

·        ”Nya bestämmelser för arvoden”, godkändes på kommunstyrelsen … men återremitterades nu i kommunfullmäktige och blir en månad fördröjd!

·        Sen skulle vi välja ersättare i Pensionärsrådet och Handikapprådet … hopskrivna i ett ärende, så att vi omöjligt kunde besluta om Handikapprådet, det valet blir en månad fördröjt!

·        ”Välja tre ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen att ingå i den politiska referensgruppen för projekt Hållbar Jämställdhet Gnesta”. Majoriteten återremitterade ärendet, så tillsättandet av gruppen blir en månad försenad! Vi får se om gruppen blir mer jämställd, än dagens förslag var J

·        Varför ... är det så här? Återremiss verkar vara mer regel än undantag, som om man inte riktigt vet hur man gör.
De handlingar som sänds ut, som ordförande ansvarar för … ska vara genomlästa och överenskomna inom majoriteten. Visst kan det komma fram omständigheter under ett möte som gör att man känner att man måste begära återremiss, men inte i den här omfattningen som vi upplevt på senaste tiden. Och varför de ”nya bestämmelserna för arvoden”, de som godkändes av majoriteten på kommunstyrelsen, inte godkändes i dag ...

Visst var det väl så att man skulle få bättre genomarbetade beslutsunderlag i den nuvarande majoriteten när man fick fler avlönade politiker, till en extra kostnad på över en miljon!?
Så sa man i alla fall …!

Inga kommentarer: