onsdag 14 mars 2012

"Tidiga insatser / sociala investeringar"

Förra mandatperioden, under min ordförandetid, var jag och vice ordförande på ett seminarium och fick till oss ett nytt begrepp … ”Sociala investeringar”. Nationalekonom Ingvar Nilsson var så övertygande att vi tog för givet att ”det skulle vi införa i Gnesta” enkelt! Alla skulle tycka att det var bra direkt!

Vi träffade ekonomichefen på pendeltåget, på hemvägen så jag frågade … hon var lite undrande … tyckte inte att det var lika självklart som jag tycker.
Kanske är det på gång nu ...?
Jag vet, trots att jag inte fick följa med!!! att den nuvarande majoriteten i december var och lyssnade till Ingvar Nilsson, så hur blir det? … tyvärr har vi inte fått någon information på nämnden. Här nedan kan ni läsa vad det handlar om ... finns även en länk till SKL.
Tidiga insatser/sociala investeringar

Barnen är vår framtid. Att de har möjlighet att växa, lära, utvecklas och må bra är samhällets viktigaste uppgift.
I Sverige kostar varje barn samhället ca 3,5 miljoner kronor från att de föds till att de går ut gymnasiet.
Frågan är om dessa pengar används på bästa sätt och om barn med särskilda behov får rätt insatser så att den investering som görs förvaltas. Temat Sociala investeringar syftar till att arbeta med den här frågeställningen.

Begreppet sociala investeringar handlar om att:
·         Samhällets insatser för barn och unga bör ses som en investering och inte bara betraktas som en kostnad och en utgiftspost.
·         Samhällets insatser för barn och unga är investeringar med långsiktiga effekter för både individ och samhälle
·         En god investering innebär rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunk
·         Ett investeringstänkande i ekonomiska termer hos berörda verksamheter inom kommuner, landsting och stat ger incitament till långsiktighet och tidiga insatser.
·         Ett investeringstänkande kräver och stimulerar god utvärdering av metoder och en aktiv styrning och ledning.
·         Ett investeringstänkande tydliggör behovet av synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer.

Sidan publicerad 24 jan 2012.


Inga kommentarer: