torsdag 29 mars 2012

"Bra skolmat helt enkelt!"

SkolmatSverige erbjuder ett kostnadsfritt och kommersiellt obundet verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. Verktyget kan användas på alla grundskolor oavsett organisationsform.”

Hoppas att vi kommer att få se Gnesta kommuns skolor på listan …

Fakta:

·         Skollagen kräver näringsriktiga skolmåltider sedan den 1 juli 2011.

·         SkolmatSverige är gratis och kommersiellt obundet.

·         Verktyget har utvecklats vid Karolinska Institutet i samråd med myndigheter och centrala aktörer inom området. Det har testats i två stora studier hösten 2010 (86 skolor i Stockholms stad) och våren 2011 (191 skolor från hela Sverige).

·         Verktyget ger automatiskt skolan en rapport för att utveckla måltidsverksamheten och som dokumentation gentemot myndigheter, föräldrar och elever.

·         Verktyget ger även skolans elever och personal möjlighet att ge åsikter om skolmaten.

·         SkolmatSverige möjliggör en konkret jämförelse mellan olika skolor och kommuner samt forskning inom området.

·         Skolor äger sina egna resultat och SkolmatSverige redovisar resultat endast på nationell, regional och kommunal nivå.

·         Verktyget kan användas av både tillagnings- och mottagningskök samt på såväl kommunala som fristående skolor.

·         Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet, Statens Folkhälsoinstitut, Jordbruksverket och Stockholms läns landsting finansierar SkolmatSverige.

Inga kommentarer: