söndag 4 mars 2012

Webbseminarium ...

Webbseminarium 5 mars om att främja bättre stöd till barn och unga
Vi får tillfälle att se vad SKL gör för att stödja kommuners, landstings och regioners arbete med barn och unga inom socialtjänst, förskola, skola och hälso- och sjukvård.

Vi kommer även att ha möjlighet att ställa frågor ...

Inga kommentarer: