tisdag 20 mars 2012

FÖRVALTNINGENSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten finner att nämnden överskred sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet.
Beslutet ska därför upphävas med stöd av 10 kap. 8 § 3 KL.


Den nuvarande majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta kommun beslutade den 18 april 2011:

1. ändra organisationen så att samtliga skolor för de yngre eleverna
blir F-5 skolor (dvs. även Welandersborgs skola i Björnlunda,
Kvarnbackaskolan i Stjärnhov och Laxne skola i Laxne) fr.o.m.
höstterminens start 2011,

2. låta elever i årskurs 5 från Kvarnbackaskolan och Laxne skola ha
två basskolor så att de även är garanterade en plats på Frejaskolan
om de så önskar,

3. låta organisationen med årskurs 6 på Frejaskolan kvarstå, och

4. öka elevpengen för årskurs 1-5 på skolor som inte har fler än totalt
50 elever från 39 483 kr till 49 194 kr per elev på kommunala skolor
och från 56 642 kr till 67 245 kr per elev på fristående skolor.
Alliansenreserverade sig mot beslutet och överklagade ...

Vi ansåg, ja anser fortfarande att om man nu ska ändra ett beslut taget av Kommunfullmäktige … kan detta endast ske genom ett nytt beslut i Kommunfullmäktige.
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver beslutet den 18
april 2011, BoU § 14, punkterna 1-4, om organisation av grundskolan i
Gnesta kommun.

Nu får man göra om och göra rätt!

Läs även Alliansesn blogg ...

Inga kommentarer: