onsdag 28 mars 2012

Är det på riktigt, eller ....?


 Två, rubriker: ” ...  Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolan” och ”Kötid är segregerande
Som skolpolitiker stutsar jag direkt, klickar fram artikeln och börjar läsa … ”Föråldrad skollag”!? Men den är ju från förra året, den nya Skollagen! Vad är nu detta … Jo, ett 8-punktsprogram från socialdemokraternas utbildningspolitiska talesman.

”I dag är utvecklingen bruten till förmån för en skola som snarare cementerar än bryter sociala mönster.” Ja, jag förstår vad han menar, men varför ordvalet …
S presenterar ett åttapunktsprogram för en jämlik skola … Här kan ni läsa alla punkterna … jag tar bara upp punkt 3.

”Blandade elevgrupper
Om det i en klass saknas elever som motiveras av sin familj att satsa hårt på studier så kommer det att påverka studieklimatet i klassen till det sämre. Därför behövs insatser för att skapa blandade skolor och elevgrupper.”
… sen följer tre förslag som jag förkortar här, men ni kan läsa i sin helhet på länken.

·        ” … ska skolans huvudmän i skollagen få i uppdrag att se till att barn- och elevgrupperna i förskolan och skolan är socialt och etniskt heterogena.”
·        ”Vid ansökan om att etablera en ny skola ska elevgruppens sammansättning vägas in och nyetableringar som leder till ökad segregation ska inte ges tillstånd av Skolinspektionen att starta.”
·        ” … … Vi vill se över om lottning till grundskolor med fler sökande elever än platser skulle vara ett bättre urvalsinstrument, jämte syskonförtur och närhetsprincip”

Ska lärarna flytta om i alla klasser så att de blir socialt och etniskt heterogena? Så måste en ny skola först ha elever innan de får tillstånd av Skolinspektionen att starta och sen ska eleverna ”ta en lott” och se vilken utbildning de ska få.

Fyra (4) dagar för tidigt!

 Många har bloggat, här en kommentar ...

Dagens ordspråk som jag tillägnar Ibrahim Baylan och hans väldigt socialt och etniskt heterogena(?) parti där lottning förmodligen redan förekommer när det gäller högre poster, blir ..

... NÄR MAN GÖR NÅGOT DUMT

ÄR DET OFTAST I DET ÄDLASTE SYFTE!!

Inga kommentarer: