tisdag 13 mars 2012

Gott hopp ... och slöseri med tid!

Det finns alltid något att förbättra, något att ordna till och om man hjälps åt kan man tillsammans ordna en hel del. Känner att det finns hopp, man vill hjälpa till och dra sitt strå till stacken, för att få en trevlig och inbjudande närmiljö i våra ytterorter.

I går var jag, som sagt, i Björnlunda och förra veckan på Framtidsmöte i Stjärnhov. Laxne kan jag inte uttala mej om, eftersom jag inte var med. Stjärnhovs Byalag har kommit en bra bit på väg, med strandpromenad och bad.
I Björnlunda är det trist på badsidan … men de hittar säkert något annat ”samlande projekt” för sin ort.
Skrev ju i går att vi hade lååång diskussion angående referensgruppen till extramiljonen. Om att föreningar ska vara med och bedöma vilka föreningar som ska få del av pengarna!?
Men … ingen diskussion alls blev det om årsredovisningen. Först ajournerades kommunstyrelsemötet fyra (4) minuter, som blev en dryg halvtimme. Sen fick vi veta att man skulle förtydliga, för att sen återkomma till KS med årsredovisningen! Men inte vad som ansågs vara otydligt.
Det borde inte vara möjligt … för en styrande majoritet … att återkalla en årsredovisning, under pågående möte för att förtydliga den. För att sen ta beslutet nästa kommunstyrelsesammanträde den 23 april.
Förstår man vad man ställer till … för alla, inte minst för sig själva!? Nu kommer det att finnas två versioner! En med Tingshuset på, och en med någon annan byggnad. Eller hur har man tänkt särskilja utgåvorna? Och vilket slöseri med tid … nu får vi alla läsa hela årsredovisningen en gång till!!!
Eller tänker man märka alla ändrade ord? Gröna bokstäver? ... Kanske!

Inga kommentarer: