torsdag 29 mars 2012

Hållbar jämställdhet

”Sedan 2010 ingår Gnesta kommun i Sveriges Kommuner och Landstings program för Hållbar jämställdhet.

Projektets tre mål:
·        Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem, jämställda politiska beslut och jämställda verksamheter i praktiken syftar till att införa ett tydligt jämställdhetsperspektiv i hela organisationen.
·        Det övergripande syftet är att uppnå jämställd medborgarservice.”

Seminariet i måndags eftermiddag visade på att det inte alltid är jämställt i vårt samhälle. Vi, politiker och tjänstemän, fick nya glasögon och kommer nu att syna allt! Jag kommer aldrig att förespråka kvotering, men kommer att syna med mina nya ögon.
I går dök en ”förteckning” med namn upp i min mailbox … 2/20! Hm ...

Inga kommentarer: