onsdag 28 mars 2012

Att vara noggrann med orden ...!

Har fått frågan om åk 6 ska tillbaka på Welandersborgs skola i Björnlunda!  Det gäller att vara noggrann med orden …
Rapport från barn- och utbildningsnämnden
På barn- och utbildningsnämnden den 19 mars 2012 beslutades om:
• Medborgarförslag — Welandersborgs skola, åk 6 tillbaka.
• Uppdrag att utreda möjligheterna att flytta paviljong från Dansutskolan till Frejaskolan.
Nästa sammanträde i barn- och utbildningsnämnden är den 16 april 2012.

Inga kommentarer: