tisdag 28 februari 2012

Särskilt yttrande ... !!!

Nedanstående yttrande lämnades i går på Barn- och utbildninganämnden ... för om man inte säger ifrån - har man godtagit hanteringen ...

Särskilt yttrande

Barn- och utbildningsnämnden                 den 27 februari 2012
Ärende: Godkännande av dagordningen

I Gnesta kommun finns beslut om att ha ”Öppna nämndsammanträden”, vilket innebär att kommunmedborgarna ska ha tillgång till nämndhandlingar. Dessa ska kunna läsas på kommunens hemsida inför nämndsammanträdet..

Det har inte fungerat tillfredställande det senaste halvåret och absolut inte inför dagens Barn- och utbildningsnämnd. Nedan följer en beskrivning på hur majoriteten hanterat utskicket av handlingarna inför dagens sammanträde.

·        Handlingar, samma som finns på Hemsidan, sändes ut till nämndledamöterna en dryg vecka innan mötet.

·        Ytterligare ett ärende sändes ut den 20 februari 2012, en vecka före nämnden.

·        Den 24 februari 2012 klockan 15.17 kom via e-post … Nya beslutssatser till tre (3) ärenden på dagordningen … och tre (3) helt nya ärenden, två saknade bilagor

·        Ingen ny dagordning finns med …

Nämndledamöter som inte öppnat sin e-post efter klockan 15,17 fredagen den 24 februari 2012 … har missat tre (3) av dagens ärenden och ändringarna.

Jag har vid flera tillfällen påtalat att det saknats handlingar till Barn- och utbildningsnämnden på Hemsidan. Inför dagens sammanträde saknas fyra (4) nya ärenden och information om att beslutssatserna i tre (3) andra ärenden ändrats … vilket vi härmed gör ordförande uppmärksam på.
Om inte ett korrekt beslutsunderlag kan presenteras i god tid före sammanträdet, riskerar ledamöterna fatta beslut utan att ha haft möjlighet att sätta sig in i ärendet.
Konsekvensen blir en stor brist i det öppna demokratiska samhället, där ledamöter och allmänhet inte kan följa de politiska besluten.

Från Alliansen
2012-02-27
Ingalill Fredriksson (C)
2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Inga kommentarer: