måndag 27 februari 2012

Bäst i sta´n ...

Gnesta kommuns invånare är åter bäst i Södermanlands län på att återvinna elavfall.
I snitt lämnade varje invånare i kommunen in 27,56 kilo elavfall under 2011, enligt ny statistik från El-kretsen. Jämfört med 2010, då snittet låg på 23,48 kilo, ökar det med ungefär 4 kilo per invånare.

Inga kommentarer: