onsdag 29 februari 2012

Mitt yrkande ... togs inte upp ...!!!

I måndags fick jag veta att förvaltningen redan delvis jobbar med det jag föreslår, ja … inte som jag föreslagit, men de jobbar med det jag tänkt …

1.      ”De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet”

… och svaret blev:
·        ”Det kan vara problematiskt att binda upp högskolans studenter till våra elever, då det krävs ett större engagemang hos studenterna. Det kan vara svårt att hålla igång arbetet då studenterna kommer och går. Men där det går är det naturligtvis berikande.”
På nämndsammanträdet fick vi veta att man hade tänkt fråga studenter som bor i Gnesta … kanske är det projekt lättare att hålla igång!

Nej, man kunde inte bifalla mina förslag, men mina tankar var ok J
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.

På dessa två punkter blev svaret:
·        ”Representanter från högskolan till vår grundskola vill vi naturligtvis gärna ha, men också möjlighet att åka till dem i kanske mindre grupper än en hel klass och kanske från år 5.
Att åka till högskolan med våra elever skulle kunna betyda en djupare inblick i högskolevärlden om de får göra mer än få information, kanske kan man utveckla det med någon form av ”miniforskning”.
Detta är ett arbete både övergripande för att få till ett samarbete, men också mera direkt för våra pedagoger för att utveckla samarbetet på bästa sätt.”

Min tolkning är att de tyckte att mina tre förslag var BRA …
… men kunde inte ”Bifalla motionen”. Vilket inte jag heller fick göra!

Inga kommentarer: