lördag 18 februari 2012

Det är inga tankar, utan jag har konkreta förslag i motionen!

Centerpartiet föreslår följande i motionen:

1.     De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet.
2.     Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3.     Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.

Ändå kan jag läsa i de nu anlända handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden att … den nuvarande majoriteten tänker besluta att:
”Bifalla motionens tankar om samarbete med högskolan, men med reservation för att utformningen av samarbetet kan se annorlunda ut.”

Så här skriver man i ”Ärendebeskrivningen
Samarbete med högskolan är mycket angelägen främst med anledning av det mycket låga antalet elever som går vidare till högskolan.
… har för avsikt … på ett mera aktivt sätt … utreda … har i uppdrag … på ett aktivt sätt försöka marknadsföra … har redan diskuterat åtgärder … har man diskuterat möjligheten …Redan i dag pågår …Ett utökat arbete …”

I Delårsrapporten i september får jag veta vad man gjort konkret … eftersom mina konkreta förslag blev sågade!!!


Inga kommentarer: