fredag 10 februari 2012

"Ännu ett tröttsamt påhopp på jordbruket"

Publicerad på Ledarsidan i ATL … av Lars Vernersson

Jag håller till fullo med Ledarskribenten!

Här ett par klipp:
”Ibland blir man bara så trött. Som när det kommer ytterligare en utredning som pekar ut jordbruket som en synnerligen klandervärd näring.”

Avstå att producera?

”Är livsmedelsproduktionen mindre miljöpåverkande bara för att den sker utomlands? Är det bra att de som arbetar i näringen får gå till Arbetsförmedlingen? Är det schyst att frivilligt avstå från livsmedelsproduktion för att importera och därmed trissa upp priserna på världsmarknaden till men för dem som är tvingade att köpa där?

Uppenbarligen är svaret ja på dessa frågor. Man blir så trött.”

Läs hela Ledaren HÄR

Inga kommentarer: