torsdag 25 mars 2010

Social Investeringsfond i kommunen?

Är pengar som vatten? Det finns en viss mängd att använda och det gäller att använda dem rätt. Men eftersom vi har så olika syn på vad man ska satsa på, diskuteras detta ämne ständigt på alla nivåer. Hela världen finns ju med i systemet och det gäller att ha ordning och reda i ekonomin!

I gårdagens debatt hos Ekdahl fick vi veta vem som ska få höjd skatt och vem som ska få sänkt. S-ledaren lovade t.o.m. att höja skatten för sig och Fredrik Reinfeldt.

I morse kunde vi höra Lena Ek tala om Europas gemensamma ekonomi och det stora bekymret med bl.a. Greklands ekonomi.

Självklart hänger allt ihop, det gäller att ha ordning på ekonomin för alla! Men på vad ska man lägga pengar och vad är lönsamt?

På seminariet, i Skandias lokaler i Stockholm … ställdes den provocerande frågan:

”tidiga insatser för barn och ungdomar – är det lönsamt?
nationellt seminarium om att se investeringar på unga som satsningar och inte kostnader”

Ingvar Nilsson som forskat i ämnet i 30 år var klar och tydlig. Visade siffror på vad kostnaden blir om man inte satsar på barnen som riskerar att hamna i utanförskap. Han ruskade verkligen om oss … fick oss att tänka på ett annorlunda sätt … vilka investeringar gör vi i kommunerna? Och varför är reglerna så olika för en investering i människor eller hus?

Bygger vi en förskola eller skola, är avskrivningstiden årtionden, MEN om vi tar en lika stor summa och investerar i barnen, ska summan direktavskrivas!

Borde det inte finnas möjlighet för kommuner att ha Investeringskonto för barn och unga, med en avskrivningstid på 30 år? En social investeringsfond!

Seminariet startade med två ungdomar från Fryshuset, som själva varit i riskzonen och som i dag är förebilder för andra ungdomar. Med på seminariet fanns också representanter från kommuner där man startat … på lite olika sätt. Vi har en hel verktygslåda med oss hem … och fem ord!

Insikt utan handling är patetiskt!

Inga kommentarer: