torsdag 11 mars 2010

Sköönt när alla är nöjda ...

Efter att ha provat oss fram, hela tiden förbättrat dialogen och äntligen hittat en form som både tjänstemännen och politikerna är nöjda med … känns det väldigt bra. Många ger spontant dagen … Med beröm godkänt!

All verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens område skriver kvalitets- och årsredovisning och en utvecklingsplan som sen diskuteras tillsammans med nämndens politiker. Årets upplaga var att dela upp tjänstemän och politiker i två grupper och byta i halvtid. Alla hade på så sätt möjlighet att diskutera med alla. På eftermiddagen sammanfattade vi politiker och diskuterade en fortsättning.

Många funderingar över hur man bäst hjälper alla barn och elever på deras väg mot vuxenlivet … hur är kontakterna med näringslivet och hur arbetar man med likabehandlingsplanen. Och sist men inte minst … Det viktigaste inför framtiden?

Det har varit ett turbulent år med en omorganisation som har ifrågasatts, men efter att ha läst alla kvalitets- och årsredovisningar känner jag gott hopp inför 2010 fastän jag ser att det finns oro. Marie-Louise har avslutat så här …

”Men när viljan finns, finns också förutsättningarna för en förändring. Det är därför med stolthet vi snart knyter ihop året 2009 och tar oss an de nya utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna vi möter 2010.”

Inga kommentarer: