tisdag 2 mars 2010

Kommunfullmäktige med topp- och bottenkänning

Redan på eftermiddagen drog Kung Bore in, stoppade en del ledamöter och jag fick ett mail från oppositionsrådet, där han tackade för interpellationssvaret … ”men jag är naturligtvis inte helt nöjd med detsamma”. Lite krut var sparat till debatten …

Men vi startade KF med information av chefen från Polisområde Syd i Sörmland. Hon kom med glädjande siffror, en halvering av klotterärenden i vår kommun! Saneringsfirman kommunen anlitat gör polisanmälan och tar bort klottret direkt, det har visat resultat under 2009. MEN …, som Tony brukar säga … Gnestas kommuninvånare är nästan sämst i Sverige på att använda säkerhetsbälte!

Finns det någon rimlig förklaring till att vi slarvar så med våra liv!

Sen blev det som det brukar, inte mycket nötande i talarstolen. Jo, men inte av så många personer … Henric, Göran, Gert, Margareta, Ann-Christine och jag själv. När man har handlingar som innefattar valärende, uppföljning Plan för funktionshindrade, interpellationer och beslut om att ta miljonlån och tak för borgensåtaganden på miljoner … så är det intressant vad som tar längst tid.

Fyra av de medverkande i talarstolen, först såklart Göran, som är Handikappsrådets ordförande, han redogjorde för hur man kommit fram till dokumentet, några frågor kom. Men efter en stunds diskuterande enades vi om att planen behövde omarbetas, vilket ska göras under 2011.

Två interpellationer med svar fanns, men endast en kunde besvaras, anledning snön … Men jag hade ju fått en interpellation av oppositionsrådet … ”Varför låter du inte nämnden ta beslut om Dansutskolans ombyggnation till förskola i f.d. Åsbackaskolans lokaler, om än i efterhand”. Lokalerna är färdigrenoverade och inflyttningsklara!

Ett beslut taget på delegation kan inte upphävas och göras om till ett ärende. Visst vet han det … Det är en verksamhetsanpassning i hyrda lokaler vi gjort, inte en investering. Visst vet han det … Verksamhetsanpassningen svällde, utan att vi fick veta något från fastighetsägaren. Visst vet han det … sen togs det mycket tid för högläsning och därefter uttydning av vad det egentligen stod i dokumentet: ”Arbetsordning för beställning av verksamhetslokaler”

Jag och min förvaltningschef har läst och beslutet om verksamhetsanpassning är taget på delegation, vilket ogillades av oppositionsrådet.

Eftersom man vid tolkningsdiskussioner sällan kommer överens, föreslog jag att vi skulle avsluta debatten och därefter, i koncernstyrelsen arbeta om Arbetsordningen. Vilket vi båda visste … var på gång till nästa styrelsesammanträde, eftersom både oppositionsrådet och jag sitter i koncernstyrelsen.

Kommunfullmäktiges ordförande avslutade mötet, tog med sig blommorna han fått som Grattis på sextiårsdagen, han är ju rena ungdomen i landets äldsta kommunfullmäktigeförsamling. Sen gick vi alla ut i vårt vackra vinterland och körde försiktigt hemåt… kanske skulle vi ha gjort änglar i nysnön, eller är det bara förbehållet smååå barn?

Inga kommentarer: