torsdag 11 mars 2010

Ålderblandade klasser på Skolfront

– Isabel 9 år, Fiona 8 år, och Milton, 7 år går i samma klass

Införandet av åldersblandande klasser är en av de största reformerna som genomförts i svensk skola under de senaste 30 åren. Detta har skett utan riksdags- eller regeringsbeslut och utan stöd i forskningen.

Förändringar i svensk skola styrs ofta utifrån trender och tyckanden i stället för på vetenskapligt baserade utvärderingar. Det visar ny internationell forskning. Spridningen av åldersblandade klasser är ett exempel på det.

Skolfront, nyss på TV … texten ovan är klippt från Skolfront.

Och ska lärarna ha sommarlov eller semester? ... tar man upp i kvällens program.

Inga kommentarer: