onsdag 20 april 2011

Varför är det tyst?

I måndags genomdrev majoriteten omorganisation av grundskolan i Gnesta. Ett, i mitt tycke, orättvist beslut där inte alla ytterskolor får samma förmåner. Enbart Stjärnhov och Laxne får höjd elevpeng … inte Björnlunda eftersom de är fler än 50 elever i Welandersborgsskolan.

Som ni alla säkert vet är denna organisationsförändring ett politiskt vallöfte från politiker från Laxne och Stjärnhov och därför genomdrevs, trots att eleverna trivs på Frejaskolan och att den nuvarande organisation fungerar mycket bra, enligt tjänsteskrivelsen.

Men varför är det så tyst?

Artikeln i SN i tisdags, en sammanfattning av nämndsammanträdet med tre ”talande” bilder! Två mindre artiklar i SN förra veckan när ärendet blev känt. Men ingen har mailat mej, ingen har ringt och ingen har diskuterat ”skolfrågan på stan”.

När jag nu sitter och funderar antar jag att alla ni som läser detta … minns hur det var 2009. För er som inte var med då kommer här en snabbspolning … Som ordförande och ytterst ansvarig för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter, blev det min uppgift att informera och kommunicera den omorganisation inom grundskolan som gjordes 2009. Jag presenterade förslaget i maj, träffade föräldrar, svarade på mail och diskuterade förslaget med alla som ville.

Vi backade från vårt ursprungliga förslag och tog nämndbeslutet i augusti … att alla kommunens 5:e- och 6:e-klassare skulle samlas i Gnesta. Efter önskemål från oppositionen togs ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet togs i oktober och eleverna började på Dansutskolan och Frejaskolan i januari.

Nytt beslut genomdrevs i måndags och hade varit känt för oss i oppositionen i fem (5) dygn!!! Om en knapp månad kommer beslutet att äga laga kraft!!! Jaa, vi föreslog att ärendet även den här gången skulle upp till kommunfullmäktige, men fick NEJ!

Inga kommentarer: