tisdag 22 mars 2011

20110321

Gårdagens Barn- och utbildningsnämnd startade med besök från två av våra alternativa förskolor, Waldorfförskolan Fjällsippan och Frikyrkan i Gnestas förskola Grinden. De hade inte möjlighet att närvara när vi, vid ett tidigare tillfälle, diskuterade kvalitetsredovisningarna inom nämndens verksamhetsområden.

Budgetuppföljningen så här tidigt på året visar inget alarmerande och den nya majoriteten har ännu inte fördelat, de två miljoner de till tillfört nämnden. Vi har ännu inte fått veta vilka satsningar de kommer att göra.

Det finns lediga platser på våra förskolor och i mars hade 26 barn vårdnadsbidrag.

Den Skolplansdiskussion som aviserats blev inte av, i stället delades ett dokument ut som ska diskuteras på aprilnämnden och beslutas i maj! Det kommer att bli en Skolplan för hela mandatperioden, vilket är bra för verksamheten.

Beslut togs om en ny delegationsordning, där ganska stora förändringar gjorts. I nämnden ser vi alltid över våra grunddokument årligen och årets är en anpassning till kommunstyrelsens omarbetade delegationsordning och till den nya skollagen.

Vi sa också ja till en utökning av Waldorfskolans förskola Fjällsippan. De kommer nu att ha plats för 40 barn från 1,5 års ålder till 6 år. Fjällsippan har flera familjer, även från andra kommuner, som önskar plats här.

På måndag och tisdag, nästa vecka, är det Kommunal Skolriksdag. Vi tre som åker från Alliansen kommer att förmedla till er, jag här på bloggen! ”Dags för teknik i skolan!” och ”Unga företagsamma snilleblixtar finner upp” är ett par av de seminarier jag valt … visst låter de spännande?

Inga kommentarer: