onsdag 16 mars 2011

Och hur var det på kommunstyrelsen ... i måndags!

Äntligen efter två dagars ”politikerutbildning”, genomgång av formalia och med ”Kommunallagen” och ”Kommunal vardagsjuridik” med hem för genomläsning … kort sammanfattning …

… kommunövergripande mål har tagits fram av den nya majoriteten och där är vi inte helt överens.
”Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med mönsterarbetsplatser” är ett av målen.
Från oppositionens håll har vi försökt få grepp om vad ”mönsterplatser” har som inte redan finns i kommunen … kanske det klarnar under kommunfullmäktigemötet!

Gnesta kommun har vi ett Personalpolitiskt program och DRAG … Delaktighet, Respekt, Ansvar i Gnesta. Vi är lovade en genomgång så att skillnaden blir klar … mellan vad vi gör i dag, jämfört med hur det kommer att bli när den nya majoriteten beslutat att ”Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med mönsterarbetsplatser”!

Dessutom är alliansens mål om ”Fler med högre utbildning” och Valfrihet borttagna!

”Upphörande av vårdnadsbidraget” … SVMP voterade igenom sitt beslutet på KS. Vi fick höra att vårdnadsbidraget tas bort för att det inte har fungerat!?

Och nu ska kommunledningskontoret utreda möjligheten att införa ett ungdomsråd i kommunen … hoppas att vi hittar rätt den här gången och att det kommer igång.

Inga kommentarer: