lördag 14 december 2013

Från Vision till Ledstjärna


Förra mandatperioden hade vi en Vision, texten fanns på vår Skolplan:
 
”Alla barn och ungdomar i Gnesta kommun ska, i trygg och hälsofrämjande miljö, ges förutsättningar för ett livslångt lärande och ett bra vuxenliv”

Vi i nämnden var nöjda med vår vision, hade den kvar flera år, och den hade tagits fram i sann demokratisk anda av Barn- och utbildningsnämndens ledamöter tillsammans.
NU får man inte ha visioner längre! I senaste skolplanen finns den inte med, den är borttagen och inget finns istället.

Men på tisdag, på nämndmötet, har vi under rubriken Framtidsplan en beslutssats som lyder:
3.              Godkänna, den genom ESF-projektet framtagna, ledstjärnan för   BoUN:s verksamheter.

”Gnestas förskolor och skolor lägger grunden till ett livslångt lärande och ett bra vuxenliv”

Så kan det bli när man skrotar en visionen och får en ledstjärna i stället!

Inga kommentarer: