tisdag 31 december 2013

Har arbetet påbörjats?

Centerpartiet lämnade in en motion 2011-11-14 "Angående förnyad översiktsplan för Gnesta kommun"

Här är vår motion:  Angående förnyad översiktsplan för Gnesta kommun

 I samband med att vi skrev remissvaret angående vindkraft i Gnesta kommun,
uppdagades att den aktuella översiktsplanen för kommunen snart är 10 år gammal. Dessutom är det i stort sett omöjligt att få till stånd någon utbyggnad av vindkraften, med översiktsplanen som grund.
Centerpartiet i Gnesta förordar en utbyggnad av vindkraft inom kommunen.
Därför föreslår vi att:

Kommunen startar arbetet med en ny översiktsplan snarast

2011-11-14
Håkan Ekstrand (C)
Mats Klasson (C)      

Lena Lindberg (C)
Agneta Andersson (C)

Ingalill Fredriksson (C)   

Inga kommentarer: