söndag 7 juni 2015

Helt klart ett irritationsmoment!!!Ärendena 19 – 24 på dagordningen är en minst sagt förvirrande läsning och reglemente och arbetsordning för dels kommunfullmäktige, dels styrelsen och nämnderna. Vi fick handlingarna förra fredagen och efter en vecka upptäckte någon att det saknades några sidor.

Såg jag med detsamma, men tänkte att det inte är mitt jobb som opposition att se till att handlingar är kompletta. Det är alltid ordförande i styrelser och nämnder som har ansvaret. 

Det är just det som ärendena 19 – 24 handlar om.
Eftersom jag sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden, blev det deras dokument jag började med.

På BoU kan jag läsa att nämnden har haft handlingarna på remiss, och se hur många svar som kommit in. Om man bara sänder dokumentet till ordförande för synpunkter, är det bara hon/jan som hör av sig. Så enkelt är det, MEN det hade varit bra om vi fått handlingarna på remiss … jag har flera frågor, som lätt hade ordnas på remissrundan.
Men, som man frågar får man svar!

1.     Interpellanten SKA ha svaret dagen innan, inte som det står ”bör” och man måste på stående fot bemöta svaret.

2.     Motioner ska lämnas in 8 dagar innan KF och Interpellationen och frågor 12 dagar innan. Varför OLIKA många dagar och varför kan inte en FRÅGA lämnas in ”innan mötet öppnas”, för att sen få svar i slutet på mötet? Så görs på Landstingsfullmäktige.
Den gamla arbetsordningen från 2006 finns med och SKL:s arbetsordning, 50 sidor som jag måste tillstå att jag inte läst!

Sen finns Reglemente för Kommunstyrelsen, där ett stycke som handlar om ”självförvaltningsorgan”, mycket intressant. Sägs att paragrafen är ny och att syftet är brukarinflytande!

I Gnesta kommun har vi haft en skolstyrelse där föräldrarna styr i över 15 år!
Jag har vid ett par tillfällen tagit upp om vi inte ska se över Skolstyrelsens regelverk, men hittills inte fått gehör. Nu är det dags att fråga igen.
Kommunstyrelsen beslutar om vem som får använda kommunens vapen, men varför är det så ofta fel vapen som används i alla möjliga sammanhang.

… och en arbetsordning ”Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett” (386), jaha,, … Framtidsplanen ”skickas ut senare” ser jag i KS-handlingarna. Men ingen av oss i Oppositionen har sett till Framtidsplanen och har inte fått veta att den inte kommer upp på mötet. Om nu inte fackbook räknas!?

Så i handlingarna, KS reglemente från 2014, en arbetsordning från 1993( reviderad 2010), + 62 sidor text från SKL … sen kom ett av mina största intressen. Barn- och utbildningsnämndens styrdokument. 

Där kan jag se att ”ärendet skickats på remiss till nämnden”. MEN jag har inget fått, stryk raden den är inte sann!

Först Reglemente, sen Arbetsordningen som tyvärr inte finns med i handlingarna, jo som tomma vita sidor! Intressant läsning om presidiets arbetsuppgifter och så hoppas jag att vi får till ett utskott i BoU så jag kan få bli ”vice precident” ;-)

SAMTIDIGT läser jag också handlingar till Barn- och utbildningsnämnden. Där fick vi först Skogsbäcksärendet, som verkade som om vi skulle använda tärning vid beslutet. Majoriteten hade inte bestämt sig. Och tärning hade varit spännande, sannerligen ett nytt grepp!

DÄREFTER nya handlingar utan Skogsbäcksärendet, som skulle komma sen … nu är det söndagsförmiddag och inga ny handlingar. Enligt ordförande skulle vi ha fått ärendet i fredags. 
Här kan man inte läsa att handlingarna kommer senare, utan ser bara att de inte finns.

Ordförande har ansvar för handlingarna och ska naturligtvis titta igenom innan de går ut till ledamöterna. Vi får se hur mötena blir …

Inga kommentarer: