tisdag 24 februari 2015

Har de glömt vad de sa?Fråga
Till Kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind angående Kultur som feriejobb 2015.
Kommunfullmäktige den 2 mars 2015

I april förra året föreslog jag på Kommunstyrelsen att Gnesta kommun skulle erbjuda Kulturferiejobb. Vi enades om att sända frågan vidare till Kultur- och tekniknämnden, där Håkan Ekstrand (C) väckte frågan om några av ferieplatserna kan reserveras som kulturjobbsplatser.

Ordförande i nämnden föreslog och hela nämnden biföll:
1.    ”Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om några ferieplatser kan reserveras som kulturjobb.”
Muntligt fick jag veta att det var svårt att genomföra 2014, eftersom jag var sent ute. Men att man skulle ta upp det 2015.

Efter att läst Södermanlands Nyheter och sökt efter ansökningshandlingen på kommunens Hemsida utan resultat, frågar jag
Hur blir det med de till i år utlovade kultur - ferieplatserna?

2015-02-24
Ingalill Fredriksson (C)

Inga kommentarer: