fredag 8 april 2016

Sörmland i ny regionbildning

På seminarium i går ... "Sörmland står inför en kommande regionbildning och regeringens utredare har presenterat ett förslag till karta över en ny regionindelning."

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har bjudit in partierna i varje län att utse tre kontaktpersoner som ska delta i dialogen med utredarna och svara för förberedelser och förankring i det egna länet.

Kontaktpolitikerna ...Viking Jonsson (S), Daniel Portnoff (M) och Monica Johansson (S)

Den som tror att finns gott om tid att diskutera och att det finns möjlighet att önska samarbete med något annat närliggande län ... har fel! Den som läser Södermanlands Nyheter tas snabbt ur den villfarelsen ... " Lagd region ligger och för Sörmland är det Svealandsregionen som gäller". 

Det har funnits och finns kritik mot det lagda förslaget .. Sörmland, Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Örebro län ... ja så ser den ut!

De politiska partierna ska nu diskutera, inte hur regionen ska se ut utan NÄR den ska bildas!? Kommittén vill till sitt möte den 4 maj 2016 ha besked från ALLA partier om beslutet om nya regionen ska tas redan 2019 eller om vi ska vänta till 2023!

Det vanliga när man bygger något är att man först gör en detaljerad plan, som man har som underlag för beslutet. MEN här verkar det bli tvärs om!!!

Inga kommentarer: