måndag 20 juni 2016

Johan, Ann-Sofie, Linda, Sven, Ingrid, Annika, Kim, Anna och Sibylle ...

... sa nyss ja till nerläggning av LAXNE SKOLA. Från oppositionen Håkan, Ingalill, Sarah och Mats hade eget yrkande, eftersom vi vill ha LAXNE SKOLA kvar. Votering 9 - 4, vi reserverade oss skriftligt på kommunstyrelsen som hade sitt sammanträde klockan 9.00.

Kommunfullmäktige i kväll klockan 19.00 ....

Inga kommentarer: