onsdag 22 juni 2016

Plus, Minus och Undring!Klippt från Gnesta kommuns Hemsida!
2016-06-22
Beslut om ny skolorganisation
Beslutet om en ny skolorganisation för grundskolorna i Gnesta kommun fattades på kommunfullmäktige den 20 juni 2016. Beslutet innebär att år 6 återförs från Freja 6-9 till grundskolorna som därmed blir f-6-skolor. Dessutom avvecklas Laxne skola från och med nu.
När det gäller år 6 så har skolorna planerat och förberett för att åk 6 blir kvar på respektive skola.
Samtliga elever i Laxne skola kommer att erbjudas plats på Welandersborgs skola i Björnlunda och är garanterade plats där. Skolan förbereder nu höstterminen genom att se över trafiksituationen, skolgården och lokalerna, men också den pedagogiska verksamheten så att skolstarten blir så bra som möjligt. Om alla barnen i Laxne väljer Welandersborg kommer skolan att ha 124 elever. Alla elever som väljer Welandersborg placeras med sina klasskamrater. Det kommer att vara mellan 16-25 elever i åldershomogena klasser på skolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer nu brevledes att skicka ut information till samtliga vårdnadshavare i Laxne. Där får föräldrarna också en blankett om möjligheten att göra annat skolval, behov av fritids och skolskjuts mm.  Blanketten ska vara inskickad senast 1 juli 2016 och beslut om skola skickas till föräldrarna under vecka 27 dvs 4-8 juli 2016.

Det fria skolvalet innebär att föräldrar ansöker om plats på den skola man önskar. Rektor beslutar om antalet platser på skolan och finns det plats erbjuds barnen från Laxne denna plats.
Om antalet sökande överstiger lediga platser som finns i aktuell klass så använder förvaltningen antagningsreglerna för skolval och den relativa närhetsprincipen.

Vad gäller fritids så undersöker barn- och utbildningsförvaltningen möjlighet till morgonfritids på Laxne skola med gemensam avfärd till skolstart på Welandersborgs skola samt en buss som går tillbaka ca 16.00 med fortsatt fritids för de som önskar i Laxne. Detta som en ettårig övergångslösning. Alternativet är att föräldrar väljer fritids bara på Welandersborg eller annan skola.

Rektorerna på alla kommunala grundskolor finns tillgängliga de närmaste veckorna om föräldrar vill besöka skolorna, ställa frågor och se lokalerna.
 
Senast publicerad 2016-06-22

Inga kommentarer: