tisdag 21 juni 2016

Lika, men så olika!?Det visar senaste upplagan av ”Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre”, den årliga undersökning som görs av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Tiotusentals äldre missnöjda med maten
Det måste vara gott och trevligt för att aptiten riktigt ska infinna sig. Men fyra av tio äldre på landets särskilda boenden är inte nöjda med varken maten eller måltidssituationen.
Två frågor har ställts till de äldre:
”Hur brukar maten smaka?”
”Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?”


Så bra är maten där du bor
Om en boende svarat positivt på båda frågorna ingår hen i procentsiffran för nöjda boende.
I tidigare års rapporter har mat och måltidsmiljö bedömts var för sig, vilket innebär att årets resultat inte kan jämföras rakt av med förra årets.
 

Så många procent är nöjda med maten och måltidsmiljön

– kommun för kommun (placering inom parentes)

HÄR,  fyra kommuner med en gemensam upphandling av råvaror:

Trosa 73 (27)
Nyköping 55 (207)
Gnesta 52 (229)
Oxelösund 45 (249)
HÄR … finns hela undersökningen (klippt i originaltexten, därför hoppar typsnitten)

Inga kommentarer: