fredag 17 april 2015

Vad händer inom området sociala investeringar?


Vad händer nationellt och internationellt inom området sociala investeringar ... Hur arbetar SKL med sociala investeringar? Politiska forum för sociala investeringar i Södermanland - hur säkrar vi det politiska samspelet i fortsättningen?

Ja, hur ska arbetet med sociala investeringar leva vidare i Sörmland?

Inga kommentarer: