tisdag 21 april 2015

Rapport från ett par stolar i Frösjön/Lockvattnet och B-salen I går var det igång ...

Det såg på pappret ut att bli en lång mötesdag. Först kommunstyrelse på eftermiddagen, gruppmöten inför KF och sen ett innehållsrikt kommunfullmäktige.
MEN, majoriteten och ”någon annan” hade inte gjort klart sitt åtagande. Därför ströks ärendet Årsredovisningen, de Övergripande målområden för KF 2015 – 2018 och Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns bolagsstämma. Så vi fortsätter och arbeta efter förra majoritetens mål? Eller?

Vi får vänta till nästa Kommunfullmäktigemöte är den 17 juni, innan majoritetens mål är på plats. Hm …
Kommunfullmäktige startade även med strykningar, som en följd av det föregående. Tio och ett halvt ärende ströks!

Flera interpellationer och motion fick svar, många motioner anmäldes och även ett par medborgarförslag fanns med. Bra kreativitet!
Det ärende som diskuterades mest och som vi kan vara gladast åt var Riktlinjerna för direktupphandling. Med tanke på senaste tidens turbulens kring upphandlingar stramades det nu år, och vi hoppas slippa kritik från revisionen.

MP hade förslag som diskuterades, vi kom överens i MP, FP, V och C.
OCH lyckades sen övertyga Majoriteten om en ändrad lägsta gräns. Ändrades från 100 00 kr till ett Prisbasbelopp, ung 44 000. Vi var också överens om att nyanställde upphandlingsstrategen skulle se över dokumentet, när han börjat sitt jobb hos oss i Gnesta kommun..

Brottsförebyggande rådets och Pensionärs- och omsorgsrådets reviderade reglementen antogs, trots protester. Fem politiker i varje råd … majoriteten ger oss i vår spretiga opposition en (1) plats i varje råd … nu är det slutsnackat om tre från majoriteten och två från oppositionen. 
Dessutom hävdar majoriteten att valberedningen inte finns NU, den utgår när alla poster är tillsatta den nya mandatperioden.
Därom är vi oense … Valberedningen borde ha förberett valen till Brottsförebyggande rådet, Pensionärs- och omsorgsrådet och till våra Bolagsstyrelser. Alla dessa handlar om NYA ledamöter efter valet! Eller hur Majoriteten?
Vi voterade fram sammansättningen i Pensionärs- och omsorgsrådet. 23/23/23/23/11/6/3

Ett trivsamt möte, vi lyssnar och hjälps åt. Det känns fortfarande konstigt med den här mandatperiodens politiska sammansättning och vi får se vem som vinner och vem som förlorar …! 2018!
De exakta beslutsformuleringarna får ni läsa om en vecka, när jag har justerat protokollet ;-), ni skulle bara se mina anteckningar ;-)

Inga kommentarer: