onsdag 22 april 2015

Övergripande jämställdhetsplan i enlighet med CEMR-deklarationen 2015 - 2020

Igår och även idag, vi jobbar på med vårt viktiga arbete som ska klubbas 17 juni 2015. Två år har vi haft på oss att få till Handlingsplanen. Nu har vi kokat ner ett omfattande material och snart ska det ut på politisk remissrunda!

Många vill säga sitt, många bra synpunkter och stora diskussioner ... "Hur tänker du där, kan vi lägga till en mening eller ta bort just det ordet". Det gäller att det blir tydligt för alla, för en Handlingsplan får inte tolkas på flera sätt!

Nästa vecka ska planen ut på remiss till alla politiska partier som finns representerade i Kommunfullmäktige här i Gnesta kommun! Vi ska sen i gruppen diskutera ändringsförslag och inkomna synpunkter ... och som jag önskar och hoppas ta ett enhälligt beslut på KF i juni.


Inga kommentarer: