fredag 20 maj 2011

Vattentornet kan bli ny träffpunkt ...

Rubriken finns i dag i lokaltidningen och är ett offentligt startskott på ett nytag för att säkra Gnestas Vattentorns fortlevnad. Jeanette och Oscar, nyinflyttade till Gnesta, har med stor entusiasm tagit sig an Vattentornet. En förening är bildad och det kommer snart att finnas möjlighet att bli medlem …

Från faktarutan i SN:
Vattentornet byggdes 1913-1914 och är 28 meter högt. Tornet ritades av väg- och vattenbyggaren Helge Gustaf Torulf, som även tjänstgjorde utomlands. Han deltog bland annat i tunnelbanebyggande i USA.
Vid omröstning i Gnesta 2002 utsågs vattentornet till tidernas bästa byggnad i kommunen.
När Gnesta byggdes ut under slutet av 60-talet och början på 70-talet räckte vattentornet inte till längre. Ett nytt byggdes på Österkärvsplatån 1975-77. I samband med det togs det gamla ur drift.
Källa: Länsstyrelsen

Här kan Ni följa det fortsatta arbetet med Gnesta Vattentorn …

2 kommentarer:

Mikael Clemens sa...

Bra, Ingalill, att Du är engagerad i detta. Jag tycker att Vattentornet är en rätt viktig profilfråga för Gnesta.

Ingalill sa...

Tack för glada tillrop!
Jag hoppas att vi ska få alla gnestabor engagerade och bli medlemmar i föreningen, för den här gången ska vi inte ge oss. Nu ska vi tillsammans se till att Vattentornet blir renoverat!