tisdag 24 maj 2011

Skollagen har även krav på näringsriktiga måltider!

Barn- och utbildningsnämnden har tagit sommarlov och ses inte förrän i september, eftersom juninämnden är inställd … i dagsläget finns inte några ärenden. Gårdagens möte hade bara ett beslutsärende, information och en fortsatt diskussion om Skolplanen. Kanske borde Skolplanen ha varit färdig för beslut i går, eftersom de kommunövergripande målen redan är klara …

Info om den nya skollagen, som kommer att tillämpas från och med 1 juli 2011, nödvändig för att få förbättrade kunskapsresultat och en likvärdig skola. En ny modern skollag … med förändrad läroplan för förskolan, nya läroplaner för den obligatoriska skolan, ny gymnasieskola, ny betygsskala och lärarlegitimation!

Länk, om Skollagen

Och … den nya skollagen kräver att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga … kommer att bli möjligt att jämföra skolmatskvaliteten över tid och med andra skolor och kommuner.
Skolans och elevernas resultat förbättras i första hand av skickliga lärare. Men även skolmåltiden har sin del i kvalitetsarbetet.

Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska Institutet har tillsammans med andra aktörer startat projektet ”Skolmat Sverige” för att få bättre skolmåltider. En webbaserat kvalitetsverktyg har tagits fram och ska användas för sammanställningen av skolans måltidskvalitet ur ett helhetsperspektiv.

– Skolmåltiden ska både ge avkoppling, social stimulans och näringsriktig kost. Precis som när vi vuxna väljer att äta lunch på stan. En bra lunch gör att vi presterar bättre, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Under hösten kommer kommuner att kontaktas … och kvalitetsverktyget blir till hjälp för att se till att skollagens nya lagkrav på näringsriktiga skolmåltider uppfylls.

Länkar: Skolmåltiden viktig ... Skolmat Sverige ...

1 kommentar:

Bullmamman Karin sa...

Mat i skolan är något som intresserar mig, dels för jag gillar att både laga o äta :), dels också för jag har faktiskt jobbat i skolkök...
Gnesta har dock ganska bra mat i skolan, men det finns alltid plats för förbättringar.. ;)
Eller hur?