måndag 2 maj 2011

Nu är vi där igen!

Det har varit svårt för majoriteten att få fram handlingar i tid … och i vissa fall rätt handlingar. Och nu är vi där igen. Trots att över en månad gått finns det inga kompletteringar till ärendet ”Upphörande av vårdnadsbidrag” i kommunstyrelsehandlingarna, utan där står det …

”Delar av dessa kompletteringar kommer att delas till gruppmötena”.

Det är svaret på oppositionens minoritetsåterremiss, där vi ville ha …
* Konsekvensbeskrivning med analys hur ett borttagande av vårdnadsbidraget påverkar de barn som beslutet berör
* Ekonomisk kalkyl
* Motivering till framtagandet till ärendet – även ur ett barnperspektiv

Ärendet återremitterades den 28 mars och majoriteten kommer att ge oss ”delar av” svaret en timme innan kommunstyrelsemötet.

Får vi resten dukat på mötet?

Inga kommentarer: