tisdag 4 juni 2013

Kommunstyrelsebeslut på tvärs ...!

Kommunstyrelsen i går bjöd på en hel del som hade kunnat ge rubriker, om någon journalist varit närvarande. Ärendet om ”oppositionsrådsarvode samt partiföreträdararvode” hade ursprungligen fyra beslutssatser, men efter en strykning, ändringa och flera voteringar kom vi till ett beslut … jag får återkomma till ordalydelsen när ordförande och justerare kommit överens.

Lilla Alice blev under diskussionen utvisad tillsammans med sin jäviga mamma Oppositionsrådet och fick, kan man säga, mycket frisk luft. Som i och för sig behövdes eftersom mötet inklusive gruppmöte varade fem timmar.

Ett ärende med mycket överraskande utgång var Socialnämndens ”Ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden – utbildning och fysisk aktivitet”. Socialdemokrater, Vänsterpartisten och Miljöpartiet i Kommunstyrelsen brydde sig inte om vad en enig Socialnämnd beslutat, utan KS halverade helt sonika summan i nämndens ansökan, under protest från Oppositionen. 
Ingen av majoritetens nämndsledamöter var närvarande på kommunstyrelsen, men de tre från oppositionen inklusive 2:e vice ordförande i Socialnämnden … gjorde sitt bästa för att få gehör för Socialnämndens synpunkter!
Voterades igenom, ordförandes röst var utslagsgivande … eftersom en S-ledamot avstod från att rösta.

Beslutet blev en osäkerhet … … om man ska starta ett projekt, när man endast blivit beviljad halva den sökta summan … … … …?

Inga kommentarer: