tisdag 11 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan ...

… och tänk att några tänkt tanken … att ”För att lösa den uppkomna konkurrensen på sträckan Järna-Gnesta har TrV nu lagt ett förslag som gör gällande att SL:s samtliga pendeltåg har slutstation i Järna.”

Situationen upptar nästan all vaken tid hos många Gnestabor, ja det är pendeltåget som diskuteras överallt. Det funderas, finns många förslag och vi formar nu en plan … …

Nämndmöte i Frejaskolan i går, fast egentligen var Barn- och utbildningsnämndens juninämnd inställd. Men det nu uppkomna underskottet tvingade fram ett sammanträde, för … …
Enligt kommunens styrprinciper är nämnden skyldig att så snart en avvikelse befaras eller konstateras vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen ska till nämnden redovisa förslag till hantering av underskottet.”

Ja, förvaltningen kom med förslag, som majoritetens politiker tyckte var bra, ett förslag som lägger över HELA ansvaret på förskolechefer och rektorer!

”Samtliga chefer uppdras av förvaltningschef att se över och anpassa sin organisation till den budget som avser andra halvåret 2013 för att stå bättre rustade inför 2014.”

… eller som en god vän formulerade det när hon läst ärendet ”Åtgärder för att nå en budget i balans” …
”Vi vet inte vad vi ska göra så vi överlämnar till respektive chefer på varje område att skära ner i kostnader, helst utan att det får några konsekvenser ”

Min största oro är att man med den här ”metoden” inte ser till helheten, att det blir ”orättvist”!  Vi kan läsa i handlingarna var det är ”underbudgeterat” för barn och elever som går i förskola och skolor utanför kommunen. Där finns ett underskott, för där finns ett fastställt pris som Gnesta kommun måste betala.
Och hur kan det få fortgå, utan politiskt ansvarstagande, att ytterskolorna trots ungefär 10 000 kr extra per elev i år får fortsätta ha minusresultat? Hur rättvist är det gentemot kommunens andra skolor?

Fast det som oroar mej mest är att SVMP inte är oroade, utan räknar med att det kommer ”extrapengar” innan årets slut …!

Inga kommentarer: