fredag 21 juni 2013

Så blev en vecka fylld, även med mycket eftertanke ...

 … i dag är det Midsommarafton och väderguden ser ut att vara på gott humör. Ett liv fyllt av tid ska repeteras, funderas igenom och slutföras … medan ny tid kommer och fylls, samtidigt.
                                                               Foto: Bo Wingård
I tisdags var vi till Stockholm, Trafikverkets Helen Sundberg tog emot våra namnunderskrifter … imponerande 12 632 stycken. Jag har tidigare skrivit om ”Pendeltåget i våra hjärtan” … arbetet för att freda vårt pendeltåg är på intet sätt slutfört utan fortsätter på många plan, engagemanget är stort.
Det finns en hel del, som nu kommit i dagen, som borde förändras. Ända högst upp i Näringsdepartementet finns nu medvetenheten om vad som höll på att hända … så till …
… måndagens fullmäktigemöte som hade en hel del ärenden, några enkla och en del sannerligen komplexa. Årsredovisningen, revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för olika grupper av ledamöter … var ärenden utan komplexitet.

Men ärendet ”Budgetförutsättningar 2014 – 2016” är mer komplicerat än vad en del tror … och några väntar och hoppas att det löser sig! Och kanske gör de´ det den här gången också, men inte hur många gånger som helst.
2010 betalade staten ut konjunkturstöd till kommunerna och 2011 och 2012 har vi fått en kreditering på tidigare inbetalda försäkringspengar.  Därför har årsredovisningarna inte visat underskott.
BoU har per april i år ett underskott som enligt majoriteten ska lösas med reserver och att verksamheterna ”håller budget”. Vilket inte gjorts hittills i år …
Men även om nu alla håller sin budget kommer resultatet att bli minus. Kostymen är för stor, politiskt tar man nu inget ansvar utan låter verksamheterna spara godtyckligt … ”man blir bara tillsagd att hålla budget”!

Kommunchefen och ekonomichefen konstaterar i dagens ärende att skatter och statsbidrag inte täcker kommunens kostnader varken 2011 eller 2012. ”Det är inte hållbart över tid.”

”Även prognosen för 2013 pekar på underskott, vilket visar att det krävs prioriteringar och kreativa beslut för att åter få en ekonomi i balans.”
Vid det senaste BoU - sammanträdet kommenterade jag att nämnden till septembersammanträdet ska ta fram konsekvensbeskrivningar på 1 %. Och vice ordförande kommenterade omedelbart att den procentsatsen handlade om 2014 års budget.
Det visste jag … men allt hänger ju ihop, om kostymen inte minskas tillräckligt i år … kommer inte 1% nerdragningar nästa år att räcka … 

Så var det ärendet ”arvode till oppositionsrådet och partiföreträdarna” … den här gången behövde inte oppositionsrådet och Alice vara utomhus, inte heller vänta så länge innan jävigheten upphävdes. Men diskussioner blev det … tänk att vi är så oense!
Eftersom majoriteten har 150% kommunalrådstjänster på två personer är det väl rimligt att oppositionen har 75% på en representant. Så har vi tidigare resonerat … men inte nu. Majoriteten tycker att procentsatsen 65 av en kommunalrådslön är tillräckligt till oppositionsrådet! 

Jaha, då var det beslutat! Äntligen! Och man kan inte annat än le, åt att de´ här med Partiföreträdare ska vara så svårt att det är nästa omöjligt att formulera på ett papper. Hänvisar till protokollet från KF…. ;-) Fast nu ska de i alla fall få arvode! 200:-/månad!

CEMR – deklarationen, den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå kommer att undertecknas. Deklarationen utgår från sex principer som vi sen förbinder oss att följa. Vi antog också en Miljö- och hållbarhetsplan.

Lite trist är det för Gnestaborna att vi inte kan sända våra sammanträden. Det hade varit bra för kommuninvånarna att se hur deras valda politiker sköter sig, nu när det snart är dags välja.

Centerpartiets motion om ”Studentmedarbetere” avslogs, men Gnesta kommun kommer att följa Landstingets arbete. Där har Centerpartiet en liknande motion.

Så tycker några kommuninvånare att det smäller för mycket om raketer, så nu ska det göras en översyn av reglerna … det är alltid bra att se över regler emellanåt, tiderna förändras och det är kanske dags för hårdare regler.

Och sen sist men inte minst … det som genast fanns på löpet … vi beslöt uppdra åt kommunchefen att efter att en värdering gjorts, försöka köpa tillbaka ishallen!!! 

Så … önskar jag att vi alla får en fin Midsommarhelg!

Inga kommentarer: