fredag 28 juni 2013

Pendeltåget i våra hjärtan - Trafikplan 2014

”Viktiga pendeltider försvinner
De flesta av Gnestapendelns och regionaltågens avgångar finns kvar i Trafikverkets Trafikplan 2014 som publicerades på fredagen.
Men kanske tre av de allra viktigaste avgångarna är strukna och föreslås vända i Järna.”

Artikel finns att läsa i Södermanlands Nyheter, där finns även uppräknat tre pendeltågsavgångar som strukits. Det är ännu så länge den enda information jag har, vet inte heller hur många som åker med just de tre tågen.

Inga kommentarer finns ännu i SN.

Trafikplan 2014 är nu utsänd på remiss, synpunkter ska vara inne till den 5 augusti och beslut tas 20 september.

Läs på  Gnesta kommuns Hemsida ...

Inga kommentarer: