tisdag 1 maj 2012

Vad skrivs på plakaten i Gnesta?

Min efternamnsnamne i Katrineholm funderar på sin blogg över texten på plakaten i 1 maj-tåget … och resonerar sig fram till ett förslag. Det är ju lite knepigt i det röd/blå Katrineholm.
Men jag undrar över va´som kommer att finnas på plakaten i tåget bakom Göran Persson här i Gnesta? Här är det ju enklare för såklart är det Alliansen som kommer att vara utpekade. Men kommer texten på plakaten att vara Mot-Alliansenförslag eller För-förslag? Kommer förslagen att vara riks- eller lokala förslag?
Kommer vi att få veta vad socialdemokraterna tycker eller måste de fråga först?
Kanske kommer vi att i 1 majtåget få svar från S … hur man vill hantera … ishallen, simhallen, ungdomsråd och Gnesta centrum.

Inga kommentarer: