måndag 30 april 2012

Kvinnor i styrelsen ...

"Kvinnor i styrelsen minskar risken för obestånd"

Skrev Anna Blomen i veckan i NYA AFFÄRER
"Aktiebolag med minst en kvinna i styrelsen löper betydligt lägre risk att hamna på obestånd. Det visar en färsk undersökning"
– "Ytterligare en slutsats av undersökningen är att de företag där kvinnor finns representerade i styrelsen har lägre lönsamhet – den är nästan 20 procent lägre än för företag med enbart män i styrelsen. Det förklaras sannolikt av en lägre riskbenägenhet. Tar man det säkra före det osäkra riskerar man inte lika mycket, men vinner heller inte lika mycket. Kvinnor är även i högre grad är verksamma i vissa branscher där lönsamheten generellt sätt är lägre, exempelvis detaljhandeln och tjänsteföretag, säger Roland Sigbladh"

Inga kommentarer: