tisdag 17 april 2012

Ja, så har vi då haft nämnd ...!

Nämndsammanträdet i går startade med två timmar Framtid. Fast vad vet vi egentligen om IT-utvecklingen. När vi ser hur snabbt utvecklingen har gått, känns det bara onödigt att ens gissa hur det är om fem år. Men … vi måste tänka först, inte rusa iväg, eftersom det finns många fällor när det gäller vad man ska satsa på i skolorna. En dator till varje elev … bra mål eftersom datorn är ett redskap i dagens skola.

Men vad ska man köpa, vilka program ska man ladda med … för att inte låsa fast sig. Och när sen datorerna krånglar, finns det tillräckligt med hjälp … alla vill ju ha sin dator tillbaka direkt.
Mycket som ska klaffa, för har vi väl gjort oss beroende, ska det bara fungera. Kerstin hade gjort en sammanställning från de senaste årens utveckling och i Gnesta har vi varit PÅ, tagit åt oss det senaste, haft kvalitet och varit duktiga på att utbilda vår personal. Så nu är det bara kvantitet som saknas, men det är ju enkelt att ordna … Vi får se hur investeringsbudgeten ser ut i juni …!
Nämndsammanträdet startade i god anda, tillbaka var den ton som vi haft … Vi gav förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en Familjecentral, sa ja till ett par gymnasielinjeutökningar och avslog en ansökan om att starta ytterligare en fristående gymnasieskola i Nyköping. Utökningar och nyetableringar godkänns av Skolinspektionen, vi får på remiss.
När vi sen kom till omtaget efter Förvaltningsrättens dom om att nämnden överskridit sina befogenheter, blev det lite krångligt. Vi har alla krånglat till det när vi kommer till propositionsställandet, men tillsammans kunnat reda ut så att det blir rätt i protokollet. Men ärendets art var säkert anledningen till tonen …
Så fick jag svar på min fråga … ”, återgång för femteklassare till ytterskolorna och extra resurser till små skolor (ca 1 mkr),” … betyder att det utbetalats 500 000 i extra elevpeng till Kvarnbackaskolan, Laxne skola, till Gnestaelever i Dunkers skola och Lästringe friskola. OCH att själva omorganisationen kostade 500 000 kronor!
Sen väntar vi fortfarande på Ungdomsråds-ärendet … allihop! För ett tag sen skickades ”frågor” ut, vet inte resultatet. Motioner med förslag finns …
Jag tror att vi borde bilda en ”Framtidsgrupp” … likt grupperna som finns i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne … och tillsammans med ungdomarna, i dialog, hitta framtidens samarbetsform.

Inga kommentarer: