söndag 22 april 2012

3 ... 2 ... 1 ... !

Nerräkning inför morgondagen, kommunstyrelse och alliansbudget 2013. En försvarlig bunt att läsa, men å andra sidan är den redan halvläst. Årsredovisningen återkommer efter återremiss, med tilläggssidor … utförligare nämndredovisning blev resultatet.

Så där kom det igen, att omorganisationen kostade 1 miljon, trots halvårseffekt.
Centerpartiets motion om tätare samarbete mellan grundskolan och högskolan är nu i kommunstyrelsen. Få se om de gillar min motion eller bara mina tankar, som nämndens majoritet gjorde.
Återkommer med närmare besked …

Inga kommentarer: