måndag 30 april 2012

Med måluppfyllelse i fokus ...

”Igår var det dags för skolpolitisk workshop, som arrangerades av Tobias Gillberg, mig och CUF Storstockholm. Jag berättade om alla de insatser som görs för högre måluppfyllelse i Stockholm stads skolor. Tobias pratade specifikt om arbetet med riktlinjer för övervakningskameror samt finskspråkig förskola”

… skriverHelen Törnqvist i sin blogg

Inga kommentarer: