måndag 30 april 2012

Känslan bekräftad ...!

I den nyligen gjorda undersökningen om journalisternas partitillhörighet har konstaterats att en stor andel röstat på Miljöpartiet. Bra att få det svart på vitt, det vi länge har vetat, att granskningen och rapporteringen av partierna inte är rättvis!

Läs Göran Benedicks blogg HÄR 
Och, vad gör nu journalistkåren åt det här? Förklaringar finns …! Siffrorna har för litet underlag, säger man? För låg svarsfrekvens. Eller har kanske fel journalister (60% av de tillfrågade) svarat! … alla försvarar sig, men nu är det upp till bevis!
För om undersökningen hade gällt partitillhörighet för oss vanliga, kan man fråga hur få som helst … och undersökningen hade publicerats som en sanning, med någon liten notis om säkerställdhet! Ser med spänning fram emot den fortsatta diskussionen och framtida undersökningsresultat …

Inga kommentarer: