torsdag 5 april 2012

2005 startade Gnesta kommuns jämställdhetsarbete!

Att då slå sig för bröstet och påstå att ... nu tar vi i Gnesta ett stort steg framåt för jämställdhet, som den nuvarande majoriteten gör i SN i dag … är på gränsen till oförskämt. I Gnesta kommun är vi BRA på jämställdhetsarbete, det var vi långt innan SVMP skrev sina mål!

Karina Solax Stridh, vår jämställdhetsstrateg drar det tyngsta lasset. Hon gör ett utomordentligt arbete och får massor av lovord från olika delar av landet.
Vi har, i Gnesta kommun, ända sen 2005 jobbat aktivt för jämställdhet på alla områden. Började med de små barnen,  fortsatte med flera projekt i Grundskolan och projekt Hållbar jämställdhet Gnesta kommer nu att  involvera alla kommunens verksamheter.
Vi är bra på jämställdhetsarbete … det har uppmärksammats i både lokal- och riksmedia.
”Under 2010 genomfördes en satsning på jämställdhet med stöd från Sveriges kommuner och landstings (SKL) program Hållbar Jämställdhet. Förvaltningarna Barn- och utbildning samt Kultur- och teknik genomförde en rad verksamhetsförbättringar med hjälp av metoden jämställdhetsintegrering.” Slutrapport för del ett av projektet, Program för Hållbar jämställdhet … är daterad 15:e december 2010
Och våren 2011 tilldelades Gnesta kommun ytterligare medel från SKL för att jämställdhetsintegrera samtliga kommunens verksamheter
”Projekt Hållbar jämställdhet Gnesta, med medel från SKL, har tre mål:

·        
Jämställdhetsintegrerat styr- och ledningssystem
·         Jämställda politiska beslut
·         Jämställda verksamheter i praktiken

Att jämställdhetsintegrera styr- och ledningssystemet handlar om att med hjälp av könsuppdelad statistik belysa skillnader i service, resursfördelning och bemötande mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. Inom projektet tar vi fram rutiner för att systematiskt motverka att skillnad uppstår.”


Så … Jämställdhetsarbetet rullar på mycket tack vare kunniga energiska tjänstemän …!
PS. Ja, visst ska vi ha en politisk referensgrupp. Den ska vi tillsätta när SVMP hittat en jämställd grupp, tre kvinnor som var föreslaget senast är inte OK J! Blir väl nästa KF? ...
Jämställdhet ska inte vara en politisk fråga, utan något man jobbar med tillsammans. Vi borde därför ha en Referensgrupp där alla partier är representerade. Men den nuvarande majoriteten vill ha majoritet i referensgruppen, trots att inga beslut kan tas av gruppen!!! Tre från majoriteten och två politiker från oppositionen. Fast behövs en politisk referengrupp? Få se vad vi ska göra ... ... ... ... vi ska ses i gruppen 4 gånger per år!
Här har ni en sammanställning av kommunens jämställdhetsarbete, av Karina Solax Stridh

Inga kommentarer: