tisdag 24 april 2012

Det var en gång ett beslut ...

att                       vid nyanläggningar och förändringar i kommunens parker om möjligt plantera växter som stimulerar våra sinnen

att                       Gnesta kommun uppmanar sitt bostadsbolag att vid plantering av utemiljöer vid bostäder av alla slag beaktar möjligheten att anlägga planteringar som stimulerar våra fem sinnen

Kommunfullmäktige biföll dessa två att-satser 2005-02-28 … Hm!

Inga kommentarer: