tisdag 24 april 2012

"Oviss placering av familjecentral"

På Barn- och utbildningsnämnden, förra veckan, tog vi beslutet att uppdra åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att öppna en familjecentral … samma beslut kommer Socialnämnden att ta i dag. När beslutet var uppe på BoU blev jag förvånad över att ingen sa något om att Socialnämnden tänkte använda Apotekets gamla lokaler vid ombyggnationen av Liljedalshemmet.

Nu kan vi läsa det i Södermanlands Nyheter … ”Oviss placering av familjecentral”.
När vi diskuterade familjecentral, förra mandatperioden när jag var ordförande, var det just de tomma apotekslokalerna som var mest lämpliga eftersom de ligger i anslutning till Mödra- och Barnavårdscentralen och plats fanns även för personal från socialförvaltningen.
Dessutom fanns det en egen ingång och plats innanför dörren för barnvagnar … alldeles idealiskt med andra ord. Kanske är det optimala att vänta tills ombyggnationen av Liljedalshemmet är klar, än att hitta andra lokaler för en Familjecentral.
Strata en Öppen Förskola, det är mer akut än att starta en Familjecentral!

Inga kommentarer: