måndag 7 maj 2012

Besök från Högskolan på fredag :-)

Majoriteten beslöt enligt framskrivet förslag …
”Bifalla motionens intentioner om samarbete med högskolan, men med reservation för att utformningen av samarbetet kan se annorlunda ut.”

… MEN ”innan bläcket torkat” och beslutet är justerat …
… kommer besök från högskolan till vår grundskola …
JUST DET FÖRESLOG CENTERPARTIET, men majoriteten sa nej i kväll.

Ordförande sa dessutom ”att hon fick veta om besöket från högskolan på presidiet”, på förmiddagen i dag …
… efter att jag lämnat presidiemötet!
Hur kan man som ordförande undanhålla så´n information i debatten … i kommunens högsta beslutande organ …

Inga kommentarer: