tisdag 22 oktober 2013

Likabehandling och jämställdhet ...

Hemkommen från Barn- och utbildningsnämndens möte, vi var på Frejaskolan i dag … bilden tagen när jag gick hem. 

Möte med mycket information och flera diskussioner, som så småningom kommer att mynna ut i en Övergripande likabehandlingsplan och en Arbetsplan för jämställd studie- och yrkesvägledning.

Se och Lyssna … Jämställd skola i Gnesta. Resultat av det jämställdhetsarbete som vi startade 2006!Gnestas gamla Vattentorn ...

Inga kommentarer: